“อาคเนย์-ไทยประกันภัย” ดึง 31 บริษัทรับโอนกรมธรรม์น็อนโควิด ดูแลต่อ

ข่าวล่าสุด

“อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย” ได้รับอนุมัติจาก คปภ. ให้เจรจา 31 บริษัท เพื่อรับโอนกรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กรมธรรม์โควิด หรือ “น็อนโควิด” ไปดูแลความคุ้มครองต่อ หลัง 2 บริษัทปิดกิจการ ยันให้ความคุ้มครองไม่ด้อยกว่าเดิม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานจาก บมจ.อาคเนย์ประกันภัยและ บมจ.ไทยประกันภัย แจ้งว่า ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ให้เดินหน้าเจรจาประสาน 31 บริษัทประกันวินาศภัยที่เตรียมรับโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท เพื่อเร่งดูแลลูกค้าประกันภัยอื่น ๆ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการโอนกรมธรรม์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้

พร้อมย้ำปัจจุบันบริษัทยังคงให้บริการตามปกติ สำหรับผู้ที่ซื้อประกันรถยนต์กับอาคเนย์ประกันภัยสามารถเข้ารับบริการกับอู่ในเครือ รวมถึงเคลมค่าสินไหมได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่าซ่อมก่อน

ขณะนี้บริษัทได้เริ่มเจรจารายละเอียดสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทที่จะรับโอนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองที่ไม่ด้อยกว่าผลผูกพันของกรมธรรม์ประกันภัยเดิม

โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถประกาศรายละเอียด และขั้นตอนการโอนกรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ ได้ ประมาณวันที่ 15 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป เนื่องจากต้องการลดความหนาแน่นของการใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ของบริษัทที่กำลังรองรับลูกค้าจำนวนมากที่แจ้งรับเงินเบี้ยประกันโควิดคืนในระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีและคาดว่าจะเร่งคืนเงินแก่กลุ่มแรกได้เร็วกว่ากำหนด

ส่วนกรณีการเข้ารับบริการอู่ซ่อมรถยนต์ ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการและอู่ที่รับซ่อมในเครือของบริษัท ได้ที่เว็บไซต์ www.southeastinsurance.co.th, แอปพลิเคชั่น S Plus+ หรือติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า โทร.1726

บริษัทขอชี้แจงว่าวิธีการดูแลลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะใช้เงินกองทุนของบริษัทเองทั้งหมด เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของทุกคนอย่างยุติธรรม โปร่งใส และรวดเร็ว

อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าทุกกลุ่มให้มีทางเลือกที่เหมาะสม และได้รับประโยชน์สูงสุด การโอนกรมธรรม์ประกันภัยไปยังบริษัทที่รับโอนเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า ซึ่งหากไม่ต้องการโอนความคุ้มครองก็จะยังคงอยู่จนถึงวันที่บริษัทยุติการประกอบธุรกิจ

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance