เพชรธรรมชาติสีแฟนซี เพชรดีหายากที่ควรมีไว้ครอบครอง

ข่าวล่าสุด

เพชรธรรมชาติสีแฟนซี (Natural Fancy Color Diamond) เกิดจากกระบวนการธรรมชาติของเกิดเพชรแต่เกิดปัจจัยอื่นเข้ามาแทรกแซง กล่าวคือ โดยปกติเมื่อธาตุคาร์บอนในเปลือกโลกภายใต้อุณหภูมิที่สูงมากและมีแรงกดที่สูงมากมากระตุ้นจะเกิดเป็นก้อนเพชรดิบสีขาวใส

แต่ถ้าภายใต้อุณหภูมิที่สูงมากและมีแรงกดที่สูงมากแต่มีปัจจัยอื่นแทรกเข้ามาก ก้อนเพชรดิบที่ได้จะไม่เป็นสีขาวใส โดยจะเกิดเพชรดิบสีต่างๆ ดังนี้

เพชรสีเหลือง (Yellow Diamond)

เพชรสีเหลือง เป็นเพชรสีที่พบได้มากเป็นอันดับสองรองจากเพชรใสปกติ เกิดจากการปะปนของไนโตรเจน ทำให้เพชรดูดซับสีฟ้าแล้วส่งแค่สีเหลืองออกมา เพชรสีเหลืองมีความต้องการสูง เนื่องจากเพชรสีแฟนซีประมาณ 60% เป็นเพชรสีเหลือง ทำให้มีราคาถูก ง่ายต่อการครอบครอง

เพชรสีม่วง (Purple Diamond)

เพชรสีม่วงดูคล้ายกับเพชรสีชมพูมาก เป็นผลมาจากการมีไฮโดรเจนสูงผิดปกติ อย่างไรก็ตามเฉดสีของเพชรสีม่วงจะมืดกว่าเล็กน้อย สิ่งนี้ทำให้เพชรสีม่วงหายากกว่าสีชมพูที่หายากอยู่แล้ว เช่นเดียวกับเพชรสีม่วงส่วนใหญ่จะพบในเหมือง Argyle เช่นเดียวกับเพชรสีชมพู

เพชรสีส้ม (Orange Diamond)

เพชรสีส้มเป็นเพชรสีแฟนซีที่หายาก เป็นที่ต้องการของนักสะสม สีส้มเกิดจากการผสมระหว่างสีแดงและสีเหลืองและเกิดจากการมีไนโตรเจนอยู่ในโครงตาข่ายคาร์บอนของเพชร ซึ่งหมายความว่าสีจะมีตั้งแต่สีแดงส้มจนถึงสีเหลืองส้ม เพชรสีส้มที่มีชื่อเสียงสร้างความแปลกใจให้แก่ผู้ค้นพบมาก คือ เพชรสีส้ม ที่มีชื่อว่า The Orange เพชรสีส้มสดใสขนาด 14.82 กะรัต อัญมณีที่หายากชิ้นนี้ทำให้โลกประหลาดใจด้วยขนาดและความงามของสีส้ม

เพชรสีเขียว (Green Diamond)

เพชรสีเขียว เป็นเพชรที่หายากมาก เกิดจากการปนเปื้อนกัมมันตรังสีที่มีพลังงานสูง การแผ่รังสีทำให้อะตอมของคาร์บอนเรียงตัวไม่ถูกตำแหน่ง เพชรจึงดูดซับสีแดงและส่งแต่สีเขียวออกมา ทั้งนี้เพชรสีเขียวอาจเกิดได้จากการปนเปื้อนแร่ธาตุบางชนิดเช่นเดียวกัน เช่น ไฮโดรเจน นิเกิล เป็นต้น

เพชรสีฟ้า (Blue Diamond)

เพชรสีฟ้าหรือน้ำเงิน เกิดจากการปะปนของอะตอมโบรอนในผลึกของเพชร ส่วนประกอบหลักของเพชรคือคาร์บอน แต่ถึงแม้จะมีโบรอนปนอยู่แค่อะตอมเดียวต่อคาร์บอนล้านอะตอม ก็สามารถสร้างสีฟ้าได้แล้ว เป็นเพชรที่หายากรองจากเพชรสีแดง

เพชรสีชมพู (Pink Diamond) / เพชรสีแดง (Red Diamond)

สีชมพู และ เพชรสีแดง เกิดจากสาเหตุเดียวกันคืออยู่ภายใต้อุณหภูมิและแรงกดที่สูงมาก ซึ่งกระทำต่อเพชรในทุกทิศทางจนอะตอมเกิดการเรียงตัวที่ผิดเพี้ยนไป โดยเพชรสีแดงจะพบได้ยากกว่าเพชรสีชมพู และพบยากที่สุดในโลก เพชรสีแดงที่มีชื่อเสียงและขนาดใหญ่ที่สุดที่ค้นพบในโลกมีชื่อว่า Moussaieff Red Diamond ขนาด 5.11 กะรัต พบในปี ค.ศ. 2011 โดยมีราคาสูงถึง 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เพชรสีดำ (Black Diamond)

เพชรสีดำเป็นเพชรสีแฟนซีที่หายากอีก 1 สีก็ว่าได้ เป็นที่ต้องการของนักสะสม

 

การจำแนกกลุ่มของสีเพชร

เราจำแนกกลุ่มของสีเพชร (โดยพิจารณาจากอะตอม ของธาตุที่เข้ามาปะปนอยู่) เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

Type I

คือเพชรที่มีอะตอมของไนโตรเจนปนอยู่ ทำให้เพชร มีสีเหลือง สีส้ม และสีน้ำตาล ส่วนสีจะเข้ม หรืออ่อนก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของไนโตรเจนที่ปะปนอยู่ในเพชร

Type II

คือเพชรที่ไม่มีอะตอมไนโตรเจนปะปน แต่เกิดจากธาตุตัวอื่น จึงทำให้เพชรมีสีแตกต่างออกไป จะเป็นสี แดง ชมพู เขียว น้ำเงิน และสีเหลืองเข้ม ส่วนใหญ่จะเรียกเพชรกลุ่มนี้ว่า “เพชรแฟนซี” ถือเป็นเพชรที่หายาก และมีราคาสูงกว่าเพชรสีขาวหลายเท่าตัว

เกรดและระดับสีของเพชรธรรมชาติสีแฟนซี

เพชรธรรมชาติสีแฟนซี คือเพชรที่มีความเข้มของสีมากกว่า Z หรือเพชรที่มีสีอื่นที่ไม่ใช่สีเหลืองหรือสีน้ำตาล เพชรสีแฟนซีจะถูกคัดเกรดโดยใช้ระบบแยกที่คล้ายกับเกณฑ์ที่ใช้สำหรับอัญมณีสีอื่น ๆ มากกว่าที่ใช้สำหรับเพชรสีขาวตามเกณฑ์ของ GIA โดยมีการคัดเกรดเพชรสีแฟนซีในระดับความเข้มของสีที่จากน้อยไปมาก ดังนี้

01 – FAINT
02 – VERY LIGHT
03 – LIGHT
04 – FANCY LIGHT
05 – FANCY
06 – FANCY INTENSE
07 – FANCY VIVID
08 – FANCY DARK
09 – FANCY DEEP

จะเห็นได้ว่าเพชรธรรมชาติสีแฟนซี ก็เป็นเพชรอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกัน สำหรับผู้ที่สนใจสั่งแหวนเพชร abovediamond.com คือเว็บไซต์ทึ่คุณสามารถเข้าชมแบบแหวนแต่งงานหรือแบบแหวนเพชรในรูปแบบต่างๆ ที่คุณต้องการ