Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

พันธมิตรทางธุรกิจยุค 4.0

jessada
(@jessada)
Noble Member Registered

พันธมิตรทางธุรกิจ

ผมจำได้ว่าเคยเขียนเรื่องพันธมิตรทางธุรกิจไปบ้างแล้วในฉบับก่อนหน้า ด้วยความที่พันธมิตรทางธุรกิจนั้นถือเป็นเรื่องจำเป็นและมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย

จึงไม่แปลกที่จะได้ยินผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่านพูดถึงเรื่องการหาพันธมิตรที่ใช่อยู่เรื่อย ๆ การมีคู่ค้าที่เป็นพันธมิตรที่ดี ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมทุน ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดหาวัตถุดิบ และผู้จัดส่งสินค้า จะช่วยให้บริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่ลดลง ทำให้ธุรกิจมีเงินทุนและการบริหารสภาพคล่องที่เพียงพอ อีกทั้งยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่มากขึ้น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงขึ้น ส่งผลให้สินค้าหรือบริการเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วและง่ายกว่าเดิม ถือเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับคู่แข่งประเภทเดียวกัน

โดยคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมกันให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว ควรประกอบด้วย 3 ปัจจัยร่วม คือ 1.ค่านิยมของทั้ง 2 องค์กรเหมือนกัน คือการมีความคิด ความเชื่อที่เหมือนกัน วิธีและแบบแผนของทั้ง 2 บริษัทจะได้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สนับสนุนให้ทำธุรกิจร่วมกันได้ดีในระยะยาว นอกจากนั้น ลูกค้าหรือผู้บริโภคยังมีแนวโน้มที่จะยอมรับการจับมือกันทางธุรกิจระหว่าง 2 องค์กรมากกว่าปกติด้วย

2.ความชัดเจน บริษัททั้งสองควรเจรจาตกลงกันแบบเปิดเผยตั้งแต่เริ่มต้น พูดคุยกันถึงจุดประสงค์และเป้าหมายของตนเองก่อนที่จะร่วมเป็นพันธมิตรหรือค้าขายกัน การพูดคุยแบบเปิดเผยตรงไปตรงมาจะช่วยให้ประสานงานธุรกิจง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการสนับสนุนจากอีกฝั่งด้วย เพราะต่างฝ่ายต่างทราบว่าตัวเองต้องการความช่วยเหลือในด้านใด

3.มีวิสัยทัศน์เหมือนกัน ข้อนี้ต่างจากเป้าหมายร่วมกัน ทั้ง 2 ฝั่งอาจมีเป้าหมายทางธุรกิจที่ต่างกันได้ แต่จะดีกว่ามากหากพันธมิตรทางธุรกิจมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน เพราะวิสัยทัศน์จะเป็นตัวเชื่อมเกิดแผนดำเนินงานที่มีรูปแบบไปทิศทางเดียวกัน เกิดมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ทำให้การค้าขายการทำธุรกิจร่วมกันดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หนึ่งในวิธีการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่ใช่ ถือเป็น “สูตรสำเร็จ” ก็คือ การเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ หรือ business matching วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังมีเครือข่ายไม่กว้างขวางมากนัก ซึ่งกรุงศรีเองจะจัดกิจกรรม business matching อยู่เป็นระยะ ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย พร้อมทั้งแชร์ข้อมูลของคู่ค้าที่ถูกต้องและอัพเดตอยู่เสมอ ข้อดีอีกอย่างของการเข้าร่วมกิจกรรมนี้คือ ท่านจะได้พบปะกับคู่ค้าที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี และในยุคดิจิทัลแบบนี้กรุงศรีเองก็พร้อมอำนวยความสะดวกด้วยบริการจับคู่ธุรกิจแบบออนไลน์ หรือ Krungsri SME Online Business Matching ให้อีกด้วย

ในยุคที่การแข่งขันสูงขึ้นและต้องแข่งขันกับเวลา บริการจับคู่ธุรกิจออนไลน์จะสร้างความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาให้กับผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้น พันธมิตรทางธุรกิจมีความจำเป็นครับ สิ่งสำคัญก็คือ ต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจที่ใช่ตอบโจทย์กับการดำเนินธุรกิจของเราครับ

คอลัมน์ Smart SMEs
โดย สยาม ประสิทธิศิริกุล บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อ้างอิง https://www.prachachat.net/finance/news-230356

Quote
Topic starter Posted : 03/06/2021 1:47 pm
Share: